Monday, 8 August 2016

Surah AlBaqarah (216)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 216:
Ringkasan tafsir;
Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin supaya berperang untuk memerangi orang-orang kafir itu adalah wajib jika mereka memerangi kamu terlebih dahulu. Oleh itu ayat ini amat jelas bahawa hanya berperang dengan orang kafir sahaja yang wajib ditunaikan oleh orang Islam. Sesungguhnya Allah mengetahui segalanya tapi kamu tidak mengetahui.  
.  

Dan dalam ayat ini tidak disebut untuk memerangi kaum mulimin oleh kaum muslimin. Oleh yang demikian amatlah tidak wajar orang Islam berperang dengan orang Islam lain sedangkan musuh sebenarnya ialah orang-orang kafir yang perlu didahulukan untuk berperang.
[Previous] [Next]


Sumber

Terjemahan Surah 2, Ayat 211~220,
[GS]  
https://t.co/g9bZwHKHDa
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://t.co/W5H0gXSDeN


.

No comments:

Post a Comment